Pages

Thursday, 20 June 2013

Seputar Pendidikan Islam -"Tentang Akhlak Rasulullah saw."


Nabi saw. pernah mengajukan pertanyaan, "Maukah kalian kuberitahu tentang orang yang paling kucintai?" "Tentu, wahai Rasulullah," jawab mereka. beliau kembali bertanya, "Maukah kalian kuberitahu orang yang paling kucintai?" "Tentu, wahai Rasulullah," jawab mereka lagi. Lalu beliau menegaskan, "Orang yang paling baik akhlaknya." 

Ketahuilah, Nabi Muhammad saw. adalah satu-satunya sosok di muka bumi ini yang hidupnya dipenuhi semua bentuk keteladanan yang dibutuhkan manusia, kendati masa hidupnya sejak diangkat sebagai nabi hingga wafat hanya sekitar 23 tahun.

Berbagai dalil yang dikemukakan dalam membahas akhlak ini bertaut dengan Nabi saw. Entah dengan perkataan ataupun perbuatan. Allah swt. berfirman, "Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian."


Rasulullah adalah sosok yang telah menjadikan alam semesta ini ada. Nur Muhammad telah diciptakan Allah swt. Rasulullah saw. selalu memberikan teladan bagi kita umat yang ditinggalkan beliau. Berbagai riwayat telah menceritakan tentang kemuliaan akhlak beliau. Para sahabat juga memberikan kesaksian atas keluhuran akhlak Muhammad Rasulullah saw. baik selaku nabi maupun sebagai pemimpin umat. Antara lain mereka katakan, bahwa Nabi saw.:
  1. sangat dermawan. Ibnu Syihab ra. mengemukakan, setelah perang di Hunain Rasulullah saw. memberi Shofwan bin Umaiyah seratus ekor ternak, kemudian ditambahnya seratus ekor lagi." (HR. Muslim)
  2. selalu mengabulkan permintaan orang lain. Jabir bin Abdullah ra. menceritakan, "Apabila Rosulullah saw. dimintai sesuatu, beliau tidak pernah menjawab dengan perkataan: ’Tidak’." (HR. Muslim)
  3. bersikap bijak. Abu Hurairah ra. mengisahkan, ketika ada seorang Arab Dusun kencing di masjid para sahabat membentaknya. Lalu Muhammad Rasulullah saw. bersabda, "Biarkanlah dia. Dan siramlah kencingnya itu dengan seember air. Kalian semua diperintah untuk berlaku manis dan bijak. Bukan berlaku kasar dan menimbulkan kesulitan". (HR. Bukhari) Ketika itu lantai masjid yang dikencingi oleh orang Arab dusun tersebut berupa pasir. Jadi sekali disiram seember air, air kencingnya meresap ke dalam pasir.
  4. pemberani. Anas bin Malik ra. mengungkapkan, "Rasulullah saw. adalah orang yang paling baik, paling pemurah, dan paling pemberani. Pada suatu malam penduduk Madinah dikejutkan oleh suatu suara. Lalu orang banyak keluar ke arah datangnya suara itu. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan Rosulullah saw. yang hendak pulang. Rupanya beliau telah mendahului mereka ke tempat asal suara tersebut Beliau mengendarai kuda yang dipinjamnya dari Abu Tholhah, sambil menyandang pedang. Sabda beliau: ’Jangan panik, jangan panik’. Kami dapati beliau memang santai-santai saja, dar berkuda perlahan-lahan". (HR. Muslim)
  5. tempat berlindung para sahabat. Ali bin Abu Thalib ra. mengabarkan, "Pada saat pertempuran sedang hebat-hebatnya, kami selalu berlindung di belakang Rasulullah saw. Tidak ada orang yang lebih berani mendekati musuh seperti beliau". (HR. Muslim)
Sekarang bagaimana dengan kita apakah masih tetap mengidolakan figur yang terbaik melebihi Nabi saw. dalam hadis dijelaskan iman seorang mukmin tidak akan sempurna jika cintanya terhadap Nabi Muhammad tidak mendalam. Artinya masih sedang-sedang saja, mereka lebih cinta akan yang mereka kasihi seperti istri, orang tua, anak dan sebagainya.  

Maka dari itulah cintailah Rasulullah (menjalankan apa yang telah diajarkannya) niscaya segala kebaikan dunia dan akhirat akan engkau peroleh. 


Baca juga:

Nasihat dan Kata Ucapan di Bulan Ramadhan 2013

Jadwal Puasa Sunnah 2013M/1434H (Bulan Rajab dan Sya'ban) Menyongsong Bulan Ramadhan

Jadwal Puasa Sunnah Lengkap Tahun 2013
Facebook Twitter Google+

Back To Top